WOTS • 30 september t/m 3 oktober Jaarbeurs utrecht

High-Frequency Testing of Nitinol Wire : the Instron solution

E3000withPneumaticGripsMetalSpecimen fdasjk;ljkl

Nitinol wire is a superelastic alloy with unique shape-memory properties that render it especially useful for a variety of different applications across industries. As nitinol requires a great deal of motion and flexibility in its applications, mechanical testing of nitinol must reach very high fatigue strains. In an example of testing nitinol, the nitinol rod was clamped in place on the Instron ElectroPuls™ E3000 using 3 kN pneumatic grips and flat serrated grip faces. Gripping pressure needed to be sufficient so the specimen did not slip during testing, but not so high that the grip faces created indentations in the nitinol. The

Lees meer

The S3 benchtop cell sorter

s3 cell sorter

The S3 cell sorter is an automated benchtop cell sorter featuring either one or two lasers and up to four fluorescence detectors plus forward- and side-scatter detectors. The S3 cell sorter uses state-of-the-art ProDrop™ technology for automated drop delay calculation and droplet break-off monitoring, thereby simplifying one of the most complex and error-prone aspects of cell sorting. This affordable cell sorter provides exceptional sort purity without compromising performance and sensitivity. The system is ideal for sorting cells expressing fluorescent proteins such as eGFP, DsRed, mCherry, or for cells labeled with fluorescent markers such as labeled antibodies. Features and Benefits Simplified

Lees meer

Forensisch onderzoek met de Reizende DNA-labs

lab amsterdam

Altijd willen weten hoe forensisch DNA-onderzoek er echt aan toe gaat? Het Reizend DNA-lab Forensisch DNA-onderzoek “puzzelen met pieken” beantwoordt deze vraag. Welke sporen zijn forensisch interessant? Waar bemonster je? Welke vraagstelling wil je beantwoorden? Kom langs en ervaar het zelf om even forensisch DNA-onderzoeker te zijn.

Oerlikon Leybold Vacuum obtains ATEX Certificate for Steel Degassing Vacuum Systems

Cologne, June 30, 2014 – In recent decades, the demand for higher-quality, refined steels has increased steadily. At the same time, steel plants operate under the increasing pressure to design their processes more energy-efficient and reduce CO2 emissions drastically. Higher-grade steels which are demanded e.g. by the automotive or aerospace industry require further treatment in the so-called secondary metallurgical processes, which are often carried out under vacuum. Degassing, especially those with oxygen insufflation, as in VOD and RH-OB methods, produce potentially explosive gases. Vacuum components and equipment with ATEX approval enable safe and cost-efficient solutions for mechanical vacuum solutions.

WAECO CoolFreeze Vriezen en koelen dankzij krachtige compressor technologie

Transport van bepaalde temperatuurgevoelige producten, zoals levensmiddelen en medicijnen, kan een veeleisende logistieke uitdaging vormen. Dometic biedt met WAECO CoolFreeze krachtige compres-sortechnologie een geschikte koeloplossing, die naar behoefte op maat kan worden samengesteld. De koelboxen uit het WAECO CoolFreeze gamma zijn ideaal voor zowel koelen als vriezen op temperaturen van -18°C tot +10°C. Ook bij extreme buitentemperaturen behouden de compressorkoelboxen het uitstekende koel- en vriesvermogen. De gewenste temperatuur kan eenvoudig via een tiptoets bedieningspaneel tot op de graad nauwkeurig worden ingesteld. Indien gewenst kan de inhoud van de koelbox tot +40°C warm worden gehouden met behulp van een optionele extra verwarming.

Lees meer

GENSPEED® R2 Analyzer

GBO Genspeed

Time-effective operation is the main advantage of the new GENSPEED® R2 Analyzer from Greiner Bio-One. The device will be brought on to the market in September of this year. It is part of the GENSPEED® Test System for the identification of hospital pathogens such as MRSA. The new analyzer largely automates manual steps that have been necessary thus far. The product has the following features: Dispensing unit for automated release of reagents from a replaceable cartridge (for 48 tests) Barcode module to identify test chips Patented opto-electronics for highly sensitive detection Internal automated system check Higher sample rate – up

Lees meer

Nieuwe Audit Trail optie voor Kalibratiegassen

GasMix

Met de nieuwe “Audit Trail” optie van de GasMix ™ software voldoen laboratoria aan de GLP eisen. DVLS GasMix is een instrument speciaal ontwikkeld voor het bereiden van kalibratiegasmengsels volgens ISO6145-7. GasMix verdunt een kalibratiemix tot de gewenste concentraties, waardoor één mengsel voldoende is voor een meerpuntskalibratiecurve. Dankzij de “Audit Trail” optie is het mogelijk een certificaat te genereren van de gemengde concentraties. Op het certificaat staan deze concentraties van het gasmengel vermeld samen met de absolute afwijking, datum, naam van de operator, project, enz.   Beschikbare Configuraties Een basismodel van de GasMix bestaat uit 2 modules waarmee 2 gassen in de

Lees meer

Cyber Security voor de industrie

De World of Automation biedt u elf gratis seminars tijdens de beursweek van 30 september t/m 3 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Eén van de hotste topics voor de productie- en procesindustrie, Cyber Security , wordt u aangeboden op de vrijdagochtend. Het toenemende gebruik van netwerken en remote oplossingen geven kansen in de bedrijfsvoering. Als dat niet goed gemanaged wordt, creëert dat tegelijkertijd een grotere kans op cyberaanvallen. Het seminar Cyber Security Management, meer dan alleen techniek! geeft door zes sprekers aan hoe u uw plant daadwerkelijk veiliger kan maken.

Risico’s beperken door veilig werken

Op woensdag 1 oktober wordt door het seminar ‘Veilig werken op het lab’ inzage geboden in risico’s in het laboratorium en hoe hiermee om te gaan. Drie experts op gebied van labinrichting, EU-CLP/GHS regelgeving en risico-inventarisatie delen hun kennis met de aanwezigen. Daarnaast komen drie veiligheidsfunctionarissen van Erasmus MC, WUR, TLR aan het woord die hun ervaringen en methodes uitwisselen. Aan het einde van de ochtend bent u volledig geïnformeerd om de risico’s in uw lab te beperken.

Holland High Tech – Human Capital sessie: Meer en betere technici?

Op dinsdag 30 september en op donderdag 2 oktober vindt de sessie Holland High Tech – Human Capital plaats. Hier gaat u in dialoog over de thema’s employability, (informeel) leren en ontwikkelen met Jos van Erp, programmadirecteur van de human capital agenda van Holland High Tech. Van Erp is gespecialiseerd in de problematiek rondom de beschikbaarheid van meer en betere technici voor de high-techsector.