Nieuwe Chip technologie in DSC instrumentatie

Dynamische differentiecalorimetrie, afkorting DSC is een meettechniek om warmtestromen van en naar een monster te meten. Daarbij laat men met het proefmonster en een referentie samen een nauwkeurig vastgesteld temperatuurverloop doorlopen.

DSC technieken worden zeer breed toegepast. De techniek is niet alleen geschikt om smelt en kristallisatie te meten, maar ook om zuiverheid en polymorfie van farmaceutische stoffen te meten, de glasovergang van een polymeer, oxidatiestabiliteit, vloeistof fractie, uithardingsreacties, denaturatie van eiwitten, etc. Afhankelijk van wat gemeten dient te worden kan men opwarmend of koelend en eventueel isotherm meten. Tegenwoordig zijn alle instrumenten computergestuurd en beschikt men bij het apparaat over uitgebreide evaluatiesoftware.

De potentie en dus het afzetgebied voor deze DSC apparatuur is groot en omvat zowel de gehele producerende industrie als de gehele wetenschap. Momenteel wordt deze industrie  nog gedomineerd door twee fabrikanten. Met het innovatieve concept van deze nieuwe Chip-DSC 10 zal een aardverschuivin

g ontstaan in deze specifieke wereld van thermische analyses. Door gebruik te maken van deze nieuwe geavanceerde Chip technologie worden monsters sneller opgewarmd en zal de koeling navenant in tijd afnemen en geeft hierdoor dus veel tijdwinst voor de gebruiker. Met de Chip-DSC 10 kunnen dus aanzienlijk meer monsters worden geanalyseerd dan de bestaande DSC systemen. Met de introductie van deze intelligente Chip zullen toepassingen met vervuilde monsters en of explosieven nu meer een kans maken. Dergelijke monsters veroorzaken veel schade aan de oven die bij de bestaande DSC systemen worden gebruikt, die dan in veel gevallen vervangen moet worden, hetgeen vaak een kostenpost is die gelijk staat aan een derde van de aanschaf van de DSC. De vervanging van de nieuwe Chip in de Chip- DSC 10 heeft een vervangingswaarde van 5% op de totale investering van de Chip DSC-10. Standaard DSC systemen kosten gemiddeld 30.000 EUR en met de introductie van deze nieuwe Chip DSC-10 is deze investering bijna gehalveerd.

Het energieverbruik is 90% lager dan bij de standaard DSC systemen en de ruimte besparing is ongekend. De totale omvang van de Chip-DSC 10  bedraagt nog geen 0.045M²! Het werken met deze nieuwe Chip –DSC 10 geeft de gebruiker dus ongekende nieuwe voordelen.

Terug naar overzicht

Partners