Toon WoTS werelden

Trending Topics in Food & Beverage

Donderdag 4 oktober, Croesezaal

Specialisten en ervaringsdeskundigen gaan in op actuele ontwikkelingen rondom food & beverage. Niet alleen analyse technieken maar ook onderwerpen zoals voedselfraude komen aan de orde. Dit seminar heeft aansluiting op de X-pedition Trending Topics in Food & Beverage.

Dit seminar is bedoeld voor (hoofd)analisten, labmanagers, R&D managers, wetenschappers afkomstig uit voedingsmiddelenindustrie, drinkwateronderzoek, diervoeding en R&D.

Programma

Start & eindtijd Activiteit
Geen programma informatie

Partners