Trending Topics in Food & Beverage

Donderdag 4 oktober, Croesezaal

Specialisten en ervaringsdeskundigen gaan in op actuele ontwikkelingen rondom food & beverage. Niet alleen analyse technieken maar ook onderwerpen zoals voedselfraude komen aan de orde. Dit seminar heeft aansluiting op de X-pedition Trending Topics in Food & Beverage.

Dit seminar is bedoeld voor (hoofd)analisten, labmanagers, R&D managers, wetenschappers afkomstig uit voedingsmiddelenindustrie, drinkwateronderzoek, diervoeding en R&D.

Programma

Start & eindtijd Activiteit
09:00 - 09:25

Ontvangst met koffie en thee

09:25 - 09:30

Opening door dagvoorziter

09:30 - 09:55

Analysis of mineral oil and synthetic hydrocarbons by HPLC-GC and GCxGC

Sebastian Säger, Labor Lommatzsch & Säger
Download presentatie

09:55 - 10:20

A robust direct (underivative) analysis of Glyphosate and other ionic compounds in food, feed and water
Wim Broer, Nofalab
Download presentatie

10:20 - 10:35

Pauze met koffie en thee

10:35 - 11:00

Analytical Technology for Nanotechnology in Food
Ruud Peters, RIKILT – Wageningen University & Research
Download presentatie

11:00 - 11:25

Enhanced analytical platform for full lipid characterization in food products

Erwin Kaal, DSM Biotechnology Center
Presentatie niet beschikbaar

11:25 - 11:50

Hoge-resolutie massa spectrometrie in contaminant analyse
Niels Martha, TLR International Laboratories
Download presentatie

11:50 - 12:00

Afsluiting en vragenronde

12:00

Naar de beursvloer

Partners