AUTOMATIE | PMA

AUTOMATIE | PMA

Vaktijdschrift Automatie|PMA

Het onafhankelijke vaktijdschrift Automatie|PMA wordt naar volle tevredenheid gelezen door ruim 47.000 dmu’s die zich met name bezighouden met de integratie, het ontwerp, de installatie, het onderhoud, het gebruik en de in- en verkoop van automatiseringssystemen en instrumentatie voor de procesindustrie, productie industrie en machinebouw.

Hoofdmediapartner WOTS cluster IA - officiële beursspecial

De organisatoren FHI en FEDA brengen gezamenlijk voor het cluster World of Automation de officiële WOTS beursspecial uit die aan alle bezoekers direct na binnenkomst wordt overhandigd. In deze beursspecial staan plattegronden, exposanten, noviteiten, congresprogramma’s, persberichten, artikelen omtrent Process Automation, Veldinstrumentatie, Factory Automation, ea. Het geeft de bezoeker een duidelijk beeld wat hij/zij kan verwachten en na de beurs de gelegenheid nog eens goed te lezen waar de industrie momenteel staat met visie en verrijkingen.

Deze officiële beursspecial wordt in samenwerking met FHI en FEDA door ons gemaakt. De WOTS beursspecial wordt voorafgaand aan de beurs als bijlage in de septembereditie van Automatie|PMA meegestuurd naar alle potentiële bezoekers.

Download hier de Mediagegevens voor meer informatie.

Partners