Fineline Q.P.I.

Fineline Q.P.I.

De Fineline QPI activiteiten

Fineline QPI is in 1988 opgericht als Q.P.I. en heeft zich sinds die tijd ontwikkeld als een expert op het gebied van printplaattechnologie en PCB design. Fineline QPI is gevestigd in in Nederland.
Fineline QPI heeft een laboratorium voor het onderzoeken van printplaten. Fineline QPI is onderdeel van Fineline Global.

PCB-Technologie
Fineline Global beschikt over een laboratorium in Helmond voor de ondersteuning van de ontwikkeling en het verrichten van kwaliteitsonderzoek. Voor de productie van printplaten heeft Fineline een groot aantal productiefaciliteiten in Europa en Azië tot zijn beschikking. Al in het allervroegste stadium van de offertevoorbereiding wordt een afweging gemaakt welke productielijn het meest geschikt is voor het daadwerkelijk produceren van een order. Belangrijke factoren bij deze afwegingen zijn zaken als technische complexiteit en betrouwbaarheid, gewenste levertijd en verwachte volumes. Iedere productiefaciliteit heeft zijn specifieke sterktes en door deze vroegtijdige productieallocatie wordt ieder Fineline-product altijd in de meest geëigende productielijn gefabriceerd. Alhoewel de diverse productielijnen beschikken over verschillende sterkten en eigenschappen hebben ze allemaal een aantal zaken gemeenschappelijk:

een uitmuntend kwaliteitssysteem en zijn leidinggevend hun specifieke gebied
middels een stringent auditsysteem door Fineline op kwaliteit en een groot aantal andere parameters bewaakt
ze zijn geïntegreerd in het logistieke systeem van Fineline waardoor onze klanten optimaal beleverd worden onafhankelijk van de feitelijke locatie van de productielijn

Fineline QPI streeft er naar om in alle behoeften van zijn klanten te voorzien en daarom worden nieuwe ontwikkelingen in technologie en applicatie direct geïndustrialiseerd zodra de behoefte ontstaat. Door de dynamiek van het interconnectie vakgebied vindt er derhalve voortdurend uitbreiding plaats van onze industriële basis.
PCB-Design
Voor PCB-Design biedt Fineline QPI maatwerk aan. In totaal beschikt Fineline QPI over een achttal professionele PCB design pakketten van onder andere Mentor Graphics, Cadence, Zuken en Altium. De PCB-Designer kan zijn  werk zowel op locatie als in een van de Fineline QPI PCB-Design centra uitvoeren.
Voor het maken van de PCB-Designs maakt Fineline QPI gebruik van uitgebreide componentenbibliotheken. Deze componentenbibliotheken zijn ook beschikbaar voor derden.

.

Partners