Inacom Instruments BV

Inacom Instruments BV

De geschiedenis

Handelsfirma Inacom Instruments is opgericht in 1977 met een programma  dat  voornamelijk bestond uit componenten voor meet- en  regeltoepassingen,
merendeels in de analytische sfeer. Toen al waren  producten voor de gaschromatografie in het programma aanwezig. Via deze  toepassing ontstond de
uitbreiding naar HPLC wat een volstrekt  logische ontwikkeling bleek te zijn. Er is dus sprake van twee toepassingsgebieden nl. de algemene meet- en regeltechniek en analytische chemie. Beide pakketten worden regelmatig uitgebreid zodat de positie in de martk versterkt wordt. En natuurlijk overlappen beide disciplines elkaar.

Onze Missie

Picture Inacom Instruments BV is een verkooporganisatie die gericht is op verkoop, advies met know-how en service van produkten voor de instrumentele analyse in de industrie, overheid, academische ziekenhuizen en universiteiten. Belangrijk hierbij is om naast het leveren van kwalitatief goede produkten ook de kennis en toepassing ervan over te dragen. Adequate communicatie met de eindgebruiker die met het produkt werkt, speelt hierin een essentiele rol. Alles in de organisatie is er op gericht om een grote mate van klantvriendelijkheid te bereiken. Het uiteindelijke doel is om een grote kring kring van tevreden klanten in de diverse specifieke laboratorium branches te creeeren want Inacom Instruments heeft 'business without a hassle' hoog in het vaandel staan! Voor de klanten betekent dit gemakkelijk, snel en kostenbesparend zaken doen. Inacom ontzorgt!

Doelstelling.

Het leveren van technologisch hoogwaardige producten en het daaraan gekoppelde deskundige advies om daarmee belangrijk bij te dragen aan de kwaliteit van de laboratoria van onze opdrachtgevers.

Partners