Marketing Communicatie Cup

Exposanten kunnen, door het gebruik van de bezoekersregistratielink, korting krijgen op het deelnametarief voor de volgende editie van World of Technology & Science.

Unieke bezoekersregistratielink
De beursorganisatie biedt iedere exposant een eigen unieke bezoekersregistratielink aan. Met behulp van deze link kunnen exposanten hun relaties eenvoudig uitnodigen voor een gratis bezoek aan de beurs.

  • Exposanten die tweehonderd bezoekers of meer werven, maken kans op het winnen van de Marketing Communicatie Cup.
  • Deze hoofdprijs wordt verdeeld over drie winnaars.
  • De winnaar ontvangt (naast een mooie beker) 60% korting, de nummer twee ontvangt 30% korting en de nummer drie wint 10% korting op het tarief van WoTS 2020.
  • Het meten voor de hoofdprijs gaat op basis van het aantal bezoekers dat daadwerkelijk naar de beurs komt
  • Daarnaast ontvangt elke deelnemer (met uitzondering van de drie winnaars), die absoluut meer dan honderd bezoekers heeft, een mooie kist wijn.

Bekendmaking en uitreiking
Op donderdag 4 oktober checkt de organisatie het aantal geregistreerde bezoekers per stand en worden deze cijfers vergeleken met het aantal vierkante meters per stand. Op basis van deze informatie worden de winnaars bekendgemaakt en gehuldigd.

Exposanten ontvangen in maart 2018 de link. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Marc Berkouwer.

Top 20 Marketing Communicatie Cup:

FHI, FEDA en Machevo behouden zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen exposanten uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden.

FHI, FEDA en Machevo zijn niet aansprakelijk indien een exposant om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.

WOTS Partners