Digitalisering creëert kansen voor de energie efficiënte fabriek

Bezoekersnieuwsbrief World of Automation, World of Automation, Bezoekersnieuwsbrief

Veel huidige componenten die ons privéleven makkelijker maken kunnen gekoppeld worden aan het internet. Denk bijvoorbeeld aan wasmachines, koelkasten of camera’s die vaak ook nog eens op afstand aangezet, bewaakt en gemonitord worden met een kinderlijke vanzelfsprekendheid. Maar hoe zit dit met onze productiemachines? Machines worden steeds intelligenter door het toepassen van hoogwaardige en intelligente componenten die ons kunnen voorzien van belangrijke informatie over de staat van de machines zoals energieverbruik en slijtage.

Data wordt al opgeslagen in de cloud waarna er een algoritme op losgelaten wordt voor analyse van deze gegevens. In het lezingenprogramma ‘Wat moet ik nu doen voor een energie efficiente fabriek in 2028?‘ gaan diverse sprekers erop in hoe data uit de productie economische kansen creëert. Koen Leeflang van Festo legt in zijn presentatie uit dat Festo op deze trend inspeelt met hun nieuwe CPX-IoT gateway in combinatie met het VTEM nieuwe motion terminal en de MSE6-E2M energy efficiëntie module. Een compleet dashboard staat ter beschikking om de gegenereerde data visueel te maken.

IoT, Cloud connectivity, artificial intelligence, conditional monitoring en predictive maintenance.  Een voor een termen die momenteel actueel zijn. Dankzij digitalisering komt er dus steeds meer data vanuit installaties. Maar welke stappen en welke tools zijn er nodig om vanuit die data de gewenste informatie te krijgen?

Diederick Nab van WAGO Nederland legt in zijn lezing uit dat door het combineren van informatie vanuit verschillende installaties er steeds meer nieuwe inzichten verkegen worden. Inzichten die bijvoorbeeld voorspellen wanneer onderhoud noodzakelijk is (predictive maintenance). Uiteindelijk zal dit gaan leiden, zo is de voorspelling, tot een omgeving waarbij mens en installatie optimaal samenwerken.

WOTS Partners