Kalibratie en kwaliteit seminar en X-pedition

Exposantennieuwsbrief World of Laboratory, Laatste Nieuws, World of Laboratory

De ontwikkelingen op het gebied van kalibratie en kwaliteit in de branche staan niet stil. Zo wordt naar verwachting eind 2017 de definitieve herziening van ISO 17025 gepubliceerd. Wat betekent dit en wat zijn in oktober 2018 de praktische ervaringen hiermee? Tijdens WoTS 2018 wordt wederom ruim aandacht besteed aan deze onderwerpen. Het seminar richt zich in het eerste gedeelte op de achtergronden. Wat is de stand van zaken rondom ISO 17025? En wat is kalibratie eigenlijk en waarom moet dit periodiek worden uitgevoerd? In het tweede gedeelte komen enkele ervaringsverhalen aan bod.

De X-pedition voor Kalibratie en Kwaliteit omvat een 6-tal bedrijven die alle aspecten laten zien van “de weg naar accreditatie”. Bezoekers volgen de X-pedition langs gespecialiseerde leveranciers en verzamelen zo praktische kennis over accreditatie, normeringen en kalibratie waar ze zelf in hun eigen werkomgeving mee aan de slag kunnen.

Wilt u meer informatie ontvangen of overweegt u deelname aan de X-pedition? Neem dan contact op met Wendy Debets of bel (033) 465 75 07.

Partners