Toon WoTS werelden

Projecten World of Automation

In samenwerking met de exposanten worden levendige en inspirerende projecten zoals congressen, demo-tours en paviljoens op de beursvloer georganiseerd waardoor directe interactie met de doelgroepen uit de markt ontstaat. Deze projecten bieden kansen voor meer promotie, direct klantencontact en concrete leads. Deze projecten worden hieronder kort beschreven, zodat u kunt vaststellen of u betrokken wilt zijn bij de invulling van de thema’s.

1. IoT – Industrie 4.0 – produceren van de toekomst

Op de WoTS willen we IoT – produceren van de toekomst, tastbaar maken. Gezamenlijk met de geïnteresseerde bedrijven zullen we hierin bepalen hoe we dit realiseren. In het eerste overleg is een IoT-guide geopperd, een centraal IoT startpunt of een kick-off in de vorm van informatieve sessies. In het tweede overleg zulen we dit meer proberen concreet vorm te geven.
Doelgroep: Technisch management, Plant designers, EPC’s, System Integrators, engineers en operators.
Gekoppelde thema’s: Industrie 4.0, IIoT, Big Data, robotisering en Cyber Security
Inschrijfformulier voor deelname volgt.
Contactpersoon: Petra Kortenoeven

2. Instrumentatie en Analyse

Flow, temperatuur, druk, niveau, e.d spelen een grote rol binnen de productie van een plant. Op de WoTS zullen we de bezoeker informeren over alle ins en outs omtrent deze variabelen.
Mogelijkheden hiervoor zijn informatieve sessies, een demonstratie plant of een informatie toer.
Doelgroep: Technische functies
Inschrijfformulier voor deelname: is beschikbaar via contactpersoon
Contactpersoon: Susanne van Boxtel

3. Life Cycle Management (LCM) / Life cycle costing (LCC) / Total cost of ownership (TCO)

LCM / LCC / TCO zijn methodieken welke zich richten op de totale levensduur kosten van een product of dienst. Deze benamingen kunnen worden gedefinieerd als “een methode die gebruikt word bij het plannen, ontwikkelen of aanbesteden van investeringsplannen, waarbij het van belang is om een berekening en vergelijking te maken van de investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en het uiteindelijk afstoten ervan door verkoop, sloop etc.” Graag zouden wij in dit project in gaan op de beslissingsprocessen van de totale levenscycluskosten, concepten, applicaties en de geleerde lessen.
Doelgroep: Hoger management
1e bijeenkomst: Donderdag 8 maart van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie Railcenter Amersfoort
Gekoppelde thema’s: Predictive maintenance, Duurzaamheid / Circulaire Economie, Energy efficiency
Contactpersoon: Petra Kortenoeven

4. Machinebouwers

Er is veel gaande bij machinebouwers, gezamenlijk met de deelnemers zouden wij een aantal demonstraties of een seminar willen organiseren omtrent data analytics, modulaire machinebouw predictive maintenance, IoT, energieverbruik.
Doelgroep: Technisch management, R&D, engineers van machinebouw
2e bijeenkomst: dinsdag 13 maart van 12:30 tot 14:30 uur
Locatie: FHI, Leusden
Contactpersoon: Petra Kortenoeven

Wilt u betrokken worden bij de invulling van deze projecten en zodoende uw beoogde klanten bereiken, laat het ons weten via een mail naar Petra Kortenoeven.

Partners